Vernieuwing van basis- en middelbare scholen staat zwaar onder druk nu bouwkosten door het einde van de crisis stijgen. Duizenden scholen zijn aan vervanging toe, maar krijgen geen of niet genoeg geld.

Algemeen Dagblad, 18 januari 2016

Renovatie onderwijsgebouwen hard nodig
Tsja, .. stijgende bouwkosten (aldus de BDB), te lage normvergoeding (aldus de VNG), schoolgebouwen uit de jaren ’50 tot en met ‘80 die aan vervanging of grondige renovatie toe zijn. Duidelijk dat de bouwopgave voor het basisonderwijs financieel lastig wordt de komende tijd.

   
Kosteneffectieve renovatie van een school uit jaren ’70, incl. verduurzaming van de installaties.

Een andere alinea uit het artikel van het AD (18 jan 2016):
“Vorig jaar rekenden bouwers 2,6 procent meer voor projecten, dit jaar stijgen die prijzen met 6,6 procent, volgend jaar zelfs met 8,6 procent, zo rekende BDB Bouw(kosten)data uit. ,,De budgetten komen zwaar onder druk te staan,” constateert manager Ted Peek.”

Proces anders inrichten
Wat biedt houvast? Ik meen dat opdrachtgevers en aanbieders samen de oplossing in handen hebben. Door het proces vanuit een ander doel en andere principes in te richten. Als het proces ruimte biedt om een koppeling te leggen tussen techniek (duurzaamheid), innovatie, realisatie en de (project)financiering, dan zijn er marktpartijen die de huidige lage rentestand, en de ‘zekerheid’ van de investering in maatschappelijk vastgoed kunnen benutten. Dat kan vele procenten schelen in de totale stichtingskosten. Procenten die juist nu, met de stijgende aanbestedingsprijzen, hard nodig zijn om een moderne, duurzame school te realiseren.

Best value procurement: lees bijvoorbeeld het artikel van het NIC.Meer info: vraag via mail de aanpak Duurzaam renoveren op.

Auteur: Maurice Koolen