MKplus staat voor een doelgerichte manier van advies, bouwmanagement en projectleiding.

Daarmee zorgen wij dat uw gebouwen optimaal functioneren als bedrijfsmiddel, in dienst van het hoofddoel van uw organisatie: uw onderwijs- en cultuuractiviteiten, uw primaire bedrijfsproces.

Activerend advies

Trends en ontwikkelingen in uw markt koppelen wij aan de ideeën uit uw organisatie. We zetten beeld- en vormkracht in, zodat u in staat bent los te komen van de dagelijkse werkzaamheden en de essentiële input kunt benoemen voor een nieuwe visie.

Bouwmanagement

Onze ervaring en focus op actuele ontwikkelingen stellen ons in staat u optimaal te ondersteunen. Dat doen wij met een pro-actieve processturing en met projectmanagement dat toeziet op bewaking van kwaliteit en kosten.

Projectleiding

Een project begeleiden vanuit de organisatie van een opdrachtgever vraagt aanvullende expertise. Als gemeentelijk projectleider voor diverse opdrachtgevers houd ik rekening met de interne dynamiek en het belang van een zorgvuldig proces van politiek-bestuurlijke besluitvorming en informatie.

Specialist in

Projectleiding voor gemeenten

MKplus is de gespecialiseerde projectleider voor gemeenten. Als manager en verbindende factor in de definitie-, ontwerp- en realisatiefase van grote gemeentelijke vastgoedprojecten nemen wij graag de verantwoordelijkheid voor het hele proces en project

Dankzij ons interactieve traject en workshops worden de belangen van alle betrokken partijen maximaal belicht en behartigd.

Een kleine greep uit de projecten van MKplus

De werkterreinen van MKplus

Onderwijs- en cultuurgebouwen

Ideeën voor vandaag en morgen

Alle specialistische kennis voor uw moderne onderwijs- of cultuurgebouw. Maatpak-oplossingen, flexibiliteit in gebruik.

Uw organisatie inspireert en doceert voor vandaag en morgen:
Welke waarden geeft u uw leerlingen mee, welke waarden creëert u met docenten en cursisten?

Uw gebouwen kunnen ook inspireren!
Met functionele, goed geoutilleerde ruimten. Met nieuwe duurzame technologie, en onderhoudsvriendelijke materialen,
die uw exploitatiekosten laag houden.

Multifunctionele accommodaties

Reële keuzes in multifunctionaliteit

Meerdere partijen in één accommodatie: wij structureren de afspraken voor u en verwerken deze in een exploitatieplan. Alle partijen krijgen inzicht in de samenwerking, en de afspraken worden gedragen.

In de planvorming gaan we uit van het eindgebruik, en de bedrijfsvoering: wat is de gewenste mate van vervlechting van ruimteprogramma’s, ruimtegebruik en faciliteiten?

Renovatie,  herbestemmen en erfgoed

Innovatieve aanpak

Innovatieve aanpak voor renovatie, uitbreiding en herbestemming. Planvorming op basis van een analyse van de beoogde partners en functionaliteiten, en gebruikmakend van de kwaliteiten van gebouw en locatie.

In onze aanpak werken meerdere professionals samen. We combineren het DNA van het (erfgoed)gebouw, de locatiekenmerken en de technische mogelijkheden. Zo identificeren wij programma’s die mogelijk zijn met reële aanpassingen in gebouw, constructie en installaties. Een aanpak die past bij alle typen gebouwen, waaronder monumenten en erfgoed.

Nieuws

Wat is opgevallen in de media en/of informatie over onze projecten

Norbertus Gertrudis Lyceum Roosendaal

Voor dit project stelde MKplus (met en namens Complan) het ‘Programma van Eisen’ op. Daarna heeft Complan het bouwmanagement gevoerd over het ontwerp en de aanbesteding. Dat er bijna gebouwd mag worden is een mijlpaal:…

Fase 1 Zwembad in Hoensbroek

MKplus heeft in 2021 als projectleider van de Gemeente Heerlen het haalbaarheidsonderzoek en de eerste renovatie-analyses en bijhorende plan van aanpak (faseringsplan) voor dit (wedstrijd-) zwembad in Hoensbroek mogen begeleiden. Mooi om te zien dat…

Update project in Westergouwe

MKplus is nauw betrokken bij de ontwikkeling van kindcentrum ‘De Ontdekkingsreizigers’, onderdeel van de wijk Westergouwe in de gemeente Gouda.  Dit grote voorzieningencluster wordt natuurinclusief gerealiseerd in een parkomgeving. Een ‘beweegvriendelijk project’, dus met aandacht…

Jaaroverzicht 2022 MKplus

Altijd leuk: Een ‘jaaroverzicht’!MKplus was in 2022 betrokken bij diverse projecten. Welke dat waren is te zien in de onderstaande ‘clip’. Het was een interessant en afwisselend jaar en 2023 belooft ook al veel goeds!MKplus…

De Ontdekkingsreizigers – Westergouwe

Het grootste project (tot nu toe): Kindcentrum ‘De Ontdekkingsreizigers’ in Westergouwe. in 2025 staat op de nu nog kale zandvlakte een voorzieningencluster (school, sport, wonen) in een parkachtige omgeving! Na de feestelijke ondertekening van de…

Het goede voorbeeld!

Niet alleen in grote projecten houden wij rekening met de natuur: Ook thuis geeft MKplus het goede voorbeeld door het plaatsen van een ‘Hydroblob’! De Hydroblob beschermt tegen wateroverlast door het teveel aan water te…

MKplus is ook nauw betrokken bij:

Asset Management

Doelgericht en betrokken

Wij  staan voor de verdere professionalisering van uw beheer- en onderhoudsprocessen. Resultaat is grip op kosten, lagere uurbesteding voor uw medewerkers en een hogere betrokkenheid van uw leveranciers. Dit doen wij door u te begeleiding bij de transformatie van beheer & onderhoud naar asset management.

Asset management gaat over veel meer dan alleen het preventief onderhouden en het oplossen van storingen binnen een pand. Wij verbinden het beheer van onderhoud aan de beleidsdoelen van uw organisatie, aan risico-management en aan de financiële planning & control cycli.

Voor de reële onderhouds-activiteiten richten wij ons op de mensen die het gebouw gebruiken. Om daarin te kunnen slagen, willen we weten hoe uw organisatie eruit ziet en wat er speelt in het gebouw. Daarna stellen we een plan op dat voor de gewenste periode aanduidt welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en wanneer. Aspecten zoals budget, duurzaamheid en veiligheid zijn hier nauwlettend in opgenomen.

Onder meer:
– contractbeheer en inkoopmanagement
– transformatie naar conditiegericht onderhoud
– transformatie van beheer & onderhoud naar asset management

Contact

Adres

Kampdijklaan 57
5263 CG  Vught

Tel: 06 118 363 07

Overige informatie

KvK: 63 94 56 06
BTW: NL 001 806 930 B44

Volg MKplus (ook) op