Reële keuzes in multifunctionaliteit

Meerdere partijen in één accommodatie: wij structureren de afspraken voor u en verwerken deze in een exploitatieplan. Alle partijen krijgen inzicht in de samenwerking, en de afspraken worden gedragen.

In de planvorming gaan we uit van het eindgebruik, en de bedrijfsvoering: wat is de gewenste mate van vervlechting van ruimteprogramma’s, ruimtegebruik en faciliteiten?

In het ontwerp leggen we de koppeling tussen ontwerpkeuzes en het gewenste pragmatisme. De bruikbaarheid van het gebouw in exploitatie en beheer staat voorop.

Tijdens de realisatie bewaken we de beoogde kwaliteit, binnen het investeringsbudget. Tevens verzorgen wij vóór de ingebruikname voor u een passende opzet van de exploitatie. Afgestemd op de betrokken organisaties en de mate van samenwerking.