Ideeën voor vandaag en morgen

Alle specialistische kennis voor uw moderne onderwijs- of cultuurgebouw. Maatpak-oplossingen, flexibiliteit in gebruik.

Uw organisatie inspireert en doceert voor vandaag en morgen. Welke waarden geeft u uw leerlingen mee, welke waarden creërt u met docenten en cursisten?
Uw gebouwen kunnen ook inspireren. Met functionele, goed geoutilleerde ruimten. Met nieuwe duurzame technologie, en onderhoudsvriendelijke materialen, die uw exploitatiekosten laag houden.

Renovatie
Quick scan gericht op haalbaarheid van investeringen in bestaande gebouwen. Hoe verbeteren wij voor u de gebruikskwaliteit en maken we uw gebouw opnieuw een modern visitekaartje? Welke technologie kunnen we inzetten bij vervanging en onderhoud om de exploitatie naar de standaard van vandaag en morgen te brengen?

De quick scan resultaten werken we voor u uit in een investerings- en verbouwingsplan. Het verbouwingsplan houdt rekening met eventueel gebruik van de gebouwen tijdens de verbouwing en met de financiële ruimte per jaar.

Concept (renovatie en nieuwbouw)
Als u een nieuw gebouw gaat realiseren, ondersteunen wij u met innovatieve ideeën en inspirerende workshops. De kennis en ideeën uit uw organisatie koppelen we in de workshops aan actuele bouw- en innovatiekennis. Vanuit deze input begeleiden we u in een gefaseerde aanpak naar een nieuw gebouw, dat als een maatpak bij uw organisatie past. Met voldoende flexibiliteit naar de toekomst.

In onze uitwerking staan we voor duurzame gebouwen met lage exploitatielasten. Dit onderbouwen we met berekeningen vooraf op basis van de BREEAM- of GPR-methodes.

Asset management
Samen met onze partners organiseren we het onderhoud en beheer binnen uw organisatie op een professionele manier, met een lagere uurbesteding voor uw medewerkers en een hogere betrokkenheid van uw leveranciers. Onder meer: inkoop/contractmanagement, transformatie naar conditiegericht onderhoud, transformatie van beheer & onderhoud naar asset management.

Cultuurhuis Garenspinnerij, Gouda. Architect Grosfeld van der Velde Architecten.
Foto: René de Wit.