Een project begeleiden vanuit de organisatie van een opdrachtgever vraagt aanvullende expertise.

Als gemeentelijk projectleider voor diverse opdrachtgevers houd ik rekening met de interne dynamiek en het belang van een zorgvuldig proces van politiek-bestuurlijke besluitvorming en informatie.

Naast de technische kant, is er alertheid op belangen en ontwikkelingen binnen de bestuurlijke context. Ik zorg op dat moment dat we in het project schakelen tussen belangen van bestuurders en projectkaders.

Diverse opdrachtgevers geven aan dat ik binnen hun organisatie zorg voor een coöperatieve en verbindende sfeer, waarbij ik zorg voor het tijdig betrekken van andere afdelingen (financiën, inkoop, juridisch). Wij leggen deze verbinding en zorgen voor samenwerking en goede communicatie over de grenzen van diensten en afdelingen heen.

Deze brede aanpak zet ik ook graag  in voor uw (gemeentelijke, school-, cultuur-, ..) organisatie!