Een project begeleiden namens een opdrachtgever vraagt aanvullende expertise. Als projectleider voor diverse gemeenten ken ik de interne dynamiek en het belang van een zorgvuldig proces van politiek-bestuurlijke besluitvorming en informatie.

Wij zijn zeer alert op deze bestuurlijke context en zijn in staat om te schakelen tussen belangen van bestuurders en projectkaders.

Daarnaast zijn we coöperatief en verbindend binnen uw organisatie, en weten we dat het tijdig betrekken van andere afdelingen (financiën, inkoop, juridisch) belangrijk is.

Wij leggen deze verbinding en zorgen voor samenwerking en goede communicatie over de grenzen van diensten en afdelingen heen.