Het belang van branchekennis in…

… onderwijs en cultuur

Uw leerlingen, deelnemers en medewerkers moeten kunnen excelleren. In onderwijs, bij repetities en tijdens uitvoeringen. De gebouwen zijn ondersteunend, een bedrijfsmiddel. Wij ontwikkelen gebouwen met oog voor uw primaire proces. We werken namelijk mét mensen vóór mensen aan een prettige leer- en werkomgeving.

Daarvoor is wel kennis van onderwijs en cultuurorganisaties vereist. Die hebben wij en zetten we in voor gebouwen die als maatpak bij uw veranderende organisatie passen.

… beheer van multifunctionele gebouwen

Multifunctioneel gebruik vraagt specifieke afspraken. Deze moeten eenvoudig genoeg zijn voor de dagelijkse werkvloer. Ze moeten voldoende uitgewerkt zijn om in alle gebruikssituaties de veiligheid voor personeel en bezoekers te borgen, activiteiten naast elkaar te kunnen laten plaatsvinden, en helderheid te hebben over bijhorende kosten en kostendragers.

Onze beheerstructuren passen wij aan op de mate van multifunctioneel gebruik, het aantal partijen en de beheerrol die deze partijen kunnen of willen uitvoeren. Dus of het een overzichtelijke brede school betreft of een groot cultuurgebouw, wij organiseren uw beheer als maatpak-oplossing.

… renovatie, herbestemmen en erfgoed

Bij onze erfgoedprojecten koppelen wij kennis van specifieke regelgeving, vergunningsprocedures, subisidiemogelijkheden en afstemming met overheden aan onze reguliere projectaanpak.