Renovatie-plan Rijksmonument van GGZ WNB

Opstellen aanbestedingsstukken renovatie: werkomschrijving, inschrijfleidraad, beoordelingsmatrix.

Beslisdocumenten voor bestuurlijk besluit door GGZ WNB

Subsidie-aanvragen:

  • Aanvraag Subidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten
  • Aanvraag particulier subsidiefonds