Haalbaarheidsonderzoek KC Zuiderster

Projectleiding, programma van eisen, locatietoets, bestemmingsplantoets en ruimtetoets fasering & tijdelijke huisvesting

Een mooi monument uit de Wederopbouw renoveren tot modern en duurzaam kindcentrum: blijven de kinderen op de locatie of gaan ze tijdelijk naar elders, hoe omvangrijk is de renovatie qua verduurzaming, functionele verbeteringen en hoe maak je in deze eerste fase een goed plan en dito raming? 
Alle vragen die langs zijn gekomen en we als gemeente met de school en kinderopvang hebben bekeken.             

Plaats:
’s-Hertogenbosch

Opdrachtgever:
Gemeente ’s-Hertogenbosch

Oplevering:
2022: Onderzoek
2024: De renovatie en uitbreiding

Bijzonderheden:

Het gelijktijdig uitwerken van de opzet voor de renovatie en een plan voor de fasering en de tijdelijke huisvesting.

Breed spectrum van aandachtsvelden is geadresseerd in een korte doorlooptijd (5 maanden). De werkzaamheden: Kaders, inmeten gebouw, programma van eisen, bestemmingsplantoets, omgevingstoets verkeer, locatie-onderzoek tijdelijke huisvesting, inpassing uitbreiding en terreinfuncties op locatie en inpassing tijdelijke huisvesting, architectenselectie.