Het grootste project (tot nu toe): Kindcentrum ‘De Ontdekkingsreizigers’ in Westergouwe. in 2025 staat op de nu nog kale zandvlakte een voorzieningencluster (school, sport, wonen) in een parkachtige omgeving!

Na de feestelijke ondertekening van de afsprakenbrief door de drie schoolbesturen en de gemeente legden kinderen een puzzel met fotofragmenten op de plaats waar de bouw gaat plaatsvinden.Een feestje!